Как се пише: незнаен или не знаен?

 • Правилно е да се пише слято – незнаен, също и незнайна, незнайно, незнайни.
   
  Рангел Вълчанов е режисирал филмите „А сега накъде?“, „Лачените обувки на незнайния воин“, „Вълчицата“ и др.
  Милиони левове изчезнаха незнайно къде.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно