От кой род е съществителното име нинджа?

Съществителното име нинджа е от мъжки род; мн.ч. нинджи; членувана форма нинджата. Думата е заета от японски.

В киното белият нинджа е добрият герой, който дори за миг не се поколебава да се изправи срещу злото.
Тонг По помни, че същият този нинджа е носил лента на Коноха.