Как се пише: нискорисков, ниско-рисков или ниско рисков?

 • Правилно е да се пише слято – нискорисков, също и нискорискова, нискорисково, нискорискови.
   
  Ясно се откроява тенденцията за пренасочване на инвеститорите към нискорисковите инвестиционни фондове.
  Въпреки увеличения брой случаи на заразени в България през последната седмица, тя остава в нискорисковата група държави.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например: нископлатен, нискокалоричен, нискокачествен.