Как се пише: нос Добра надежда или нос Добра Надежда?

С главна буква се пише само думата Добранос Добра надежда, тъй като е първа дума в съставното (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име Добра надежда, което не съдържа друго собствено име. Думата надежда е съществително нарицателно. Думата нос също е съществително нарицателно и не е част от собственото име.

Понякога нос Добра надежда се приема неправилно за граница между Индийския и Атлантическия океан.
Вечните морски бури на нос Добра надежда раждат и прочутата легенда за Летящия холандец.