Как се пише: нощна, нощно, нощни или ношна, ношно, ношни?

Правилно е да се пише нощна, нощно, нощни, нощният, нощния. Проверка на правописа при групите от съгласни -штн-/шн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: ноштна/ношна – ноштен, ношти, има т, следователно се пише нощна (произнася се ноштна). Но: страшна/страштна – страшен, няма т, следователно се пише страшна.

Протегнах ръка, запалих нощната лампа и се заслушах в звуците откъм улицата.
Добра идея е в жабката на колата да има очила за мъгла и нощно шофиране.
Нощният живот постепенно се завръща в Ню Йорк след ковид кризата.