Как се пише: някой или някои?

 • Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.
   
  Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява.
  Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.
   
  Някой ден сърцето,
  ще поиска ей това,
  което ти си му отнемал,
  без дори да си разбрал.

  („Истина“, Милена Славова)

 • Когато местоимението се отнася за двама или повече души или предмети, се пише някои. Това е форма за множествено число.
   
  Някои изследователи откриват в албанския език илирийски субстрат, други – тракийски, трети – дако-мизийски.
  Виждам доста положителни промени в сайта, но някои неща трябва да се доизпипат.