Как се пише: Обединено кралство или Обединено Кралство?

С главна буква се пише само първата дума – Обединено кралство, тъй като това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата кралство е съществително нарицателно.

Лондон е столицата на Англия и на Обединеното кралство.
На 1 януари 1801 г. кралство Великобритания и кралство Ирландия се съединяват в Обединено кралство Великобритания и Ирландия.