Как се пише: обран или убран?

Правилно е да се пише обран, също и обрана, обрано, обрани.

Като бивш военен той има сериозен вид и доста обрано поведение.
Розите бяха обрани и от тях правеха розово масло.
На кърмата на лодката имаше купчина предмети от обраната вила.