Как се пише: общественополезен, обществено-полезен или обществено полезен?

 • Правилно е да се пише слято – общественополезен, също и общественополезна, общественополезно, общественополезни.
   
  Повече от 4500 безработни, които получават социални помощи, полагат общественополезен труд в Пловдив.
  Сдружение „Зелени Балкани“ е доброволна организация за осъществяване на общественополезна дейност с цел защита на околната среда.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен