Как се пише: олеквам, олекна или улеквам, улекна?

Правилно е да се пише олеквам, олекна.

Тя се успокои и почувства как тялото ѝ олеква.
Сподели си болката, та да ти олекне.