Как се пише: умиротворяване или омиротворяване?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на умиротворяване.

В Мюрцщег Австро-Унгария и Русия се договарят за трайно умиротворяване/омиротворяване на Македония и Одринска Тракия.
Планът за трайно умиротворяване/омиротворяване включва спиране на огъня, изтегляне на тежкото въоръжение от градовете и селата и извършване на политически преход.