Как се пише: опростен или упростен?

Правилно е да се пише опростен, също и опростена, опростено, опростени.

Опростената процедура за възстановяване на надвнесени данъци е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Кредитът може да бъде опростен, ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника.