Как се пише: осемнайсет, осемнадесет или осемнайсе?

Правилно е да се пише осемнайсет или осемнадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на осемнайсет. Формата осемнайсе е неправилна.

В конкурса могат да участват автори, навършили осемнайсет/осемнадесет години.
В краткия филм за Велико Търново специално внимание е отделено на осемнайсетте/осемнадесетте възрожденски занаята на Самоводската чаршия.