Как се пише: от какво или откакво?

Правилно е да се пише разделно – от какво. Съчетанията от предлог и местоимение се пишат разделно.

Направила съм всичко необходимо, така че няма от какво да се притеснявам.
От какво по-точно се оплаква този пациент?