Как се пише: от кога до кога, откога докога или откога-докога?

Този израз се пише като четири отделни думи – от кога до кога. Правописът на това конкретно словосъчетание не е нормиран, но то е аналогично на изрази като от тогава до сега, от горе до долу, чието изписване е посочено изрично.

От кога до кога ще подаваме документите за класиране по специалности?
Трябва да се осведомиш от кога до кога е забранен риболовът.