Как се пише: от вчера или отвчера?

Правописът на това съчетание от предлог и наречие не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – от вчера.

След като пътят беше отводнен, от вчера вече е проходим.
Проблемите с огромния брой туристи в градове като Барселона не са от вчера.