Как се пише: отвеки, отвека или от веки, от века?

 • Тези наречия се пишат слято – отвеки, отвека.
   
  Така е било по земите ни отвеки/отвека, така е и до днес.
  Дали светът е бил създаден във времето, или съществува отвеки/отвека?

 • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име.
   
  вкупом, напосоки, довечера, навеки

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретните наречия.