Как се пише: отдавна или одавна?

Правилно е да се пише отдавна.

Отдавна се нуждаехме от филм, който по съвременен начин да говори за проблемите на младото поколение.
Трябваше да си предал отчета си отдавна!