Как се пише: отичам, отека или оттичам, оттека?

Това са различни думи.

 1. Глаголите отичам, отека означават ’подувам се, подпухвам’.
   
  Единият ми глезен отича, но само когато съм на работа.
  На Мишо му расте мъдрец и цялата му буза отече.

 2. Глаголите оттичам се, оттека се се употребяват за вода или други течности със значение ’отдалечавам се, като тека’.
   
  Водите се оттичат след поройните дъждове, но още има критични места.
  Спасителната операция стана възможна, след като реката се оттече.

   
  ► Глаголите могат да се употребяват и преносно, със значение ’отминавам, изминавам, удължавам се’.
   
  Ако няма краен срок, работата съвсем ще оттече.