Как се пише: откъм или от към?

Правилно е да се пише слято – откъм.

Измина цяла вечност, преди познатият хриптящ глас да отекне откъм тайния вход.
Ако ви хрумне нещо, казвайте, че вече се изчерпах откъм идеи.