От кой род е съществителното име печал?

Съществителното име печал е от женски род; членувана форма печалта.

И сега си задавам въпроса как на тези крехки години съм могла да понеса цялата тази печал.

Легна безрадостна есен
в острова с тежка печал.
Няма ни птица, ни песен.
Кърът е цял опустял.
Сводът небесен – надвесен,
свъсен, мъглив, притъмнял.
Йосиф Петров, „Персински мотиви“