Как се пише: пендар или пендара?

Двете форми са дублетни: пендар, пендарът, пендара (мъжки род) и пендара, пендарата (женски род). Според първия източник, посочен по-долу, препоръчителна е употребата на пендар. Думата е заета от новогръцки – πεντάρα.

За съжаление, пендарът/пендарата е пробит/пробита и трудно ще намерите купувач, който да даде повече, отколкото струва златото.
Този пендар/Тази пендара е много ценна за мен, защото се предава в семейството ми от майка на дъщеря.