Как се пише: перспектива, переспектива или преспектива?

Правилно е да се пише перспектива, мн.ч. перспективи. Думата е заета чрез руски от френски (perspective), но има латински корени (perspectiva).

Голямото фокусно разстояние дава по-голям мащаб на заснеманите обекти, по-малък зрителен ъгъл и скъсена перспектива.
В краткосрочна перспектива Украйна ще изгуби повече, отколкото може да спечели.
Какви са перспективите за развитие на българската икономика през тази година?