Как се пише: племенница или племеница?

Това съществително име се пише с двойно н – племенница, мн.ч. племенници, защото е образувано с наставката -ница и крайната съгласна на основата и началната съгласна на наставката са еднакви – н.

На тази снимка сме аз и най-малката ми племенница.
Пенка Чакалова-Генева, племенница на Капитан Петко войвода, написа книга за него.