Как се пише: племенник или племеник?

Това съществително име се пише с двойно нплеменник, мн.ч. племенници, защото е образувано с наставката -ник и крайната съгласна на основата и началната съгласна на наставката са еднакви – н.

След смъртта на цар Калоян на българския престол се възкачва неговият племенник Борил.
Племенникът ми много иска да се научи да свири на китара, затова му подарих моята.
Всички племенници на Дечко Узунов са художници.