Как се пише: площта или площа?

Гласувайте в анкетата „Думи на годината“!

Правилно е да се пише площта (площ + определ. член та).

Броят на новопостроените жилища намалява, но площта им нараства.
България заема близо една пета от площта на Балканския полуостров.