Как се пише: плясвам или плесвам?

Правилно е да се пише плясвам, също и плясваш, плясва, плясваме, плясвате, плясват.

Изведнъж се плясвам по челото, защото се сещам, че съм оставила колата отключена.
Финалът е ясен: всички плясват с ръце и се прегръщат.

Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В посочените форми са изпълнени и трите условия.