Как се пише: по-малко или по малко?

 • Когато представлява сравнителна степен на малко, се пише полуслято – по-малко.
   
  С всеки изминал ден влагах все по-малко усърдие в работата си.
  Напрежението в днешния мач беше по-малко в сравнение с предишния.
  Постоянният ток е по-малко опасен от променливия.
  В последните години се строят по-малко на брой, но по-големи жилища.

 • Когато представлява съчетание от предлога по и малко, се пише разделно – по малко.
   
  Опитвам се всеки месец да спестявам по малко от заплатата си.
  Хранеше се бавно, даже някак лениво, и отпиваше по малко вино от кристалната чаша.
  Малко по малко културата на движение по пътищата се повишава, макар че от новините в медиите човек остава с обратното впечатление.