От кой род е съществителното име почит?

Съществителното име почит е от женски род; членувана форма – почитта.

В моето семейство пърженото не е на особена почит, затова разговорът за шницелите приключи бързо.
След дълги овации висшите сановници се изредиха да изкажат почитта си пред двамата владетели.