Как се пише: подизпълнител или под-изпълнител?

Правилно е да се пише слято – подизпълнител, мн.ч. подизпълнители, тъй като под- е представка в думата, а представките не се отделят с дефис (малко тире).

Възникнал е спор между ръководителя и собственика на фирмата подизпълнител относно пребиваването на лицата в обекта.
Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

Забележка: Думата липсва в словника на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.