Как се пише: подзаконов, под-законов или подзаконов?

Правилно е да се пише слято – подзаконов, също и подзаконова, подзаконово, подзаконови, тъй като под- е представка в думата.

За привеждането на законовите текстове в действие следва да се разработи изцяло нова подзаконова нормативна уредба.
Правителството и министрите имат правомощия да издават подзаконови актове въз основа на даден закон и за осигуряване на съответствие с него.