Как се пише: поетапен, поетапна, поетапно, поетапни или по етапен, по етапна, по етапно, по етапни?

Правилно е да се пише слято – поетапен, поетапна, поетапно, поетапни, тъй като по- е представка в думата.

От 1 март обаче започва поетапна замяна на познатите ни етикети за енергийна ефективност на домакинските уреди.
В Италия промяната от ляво към дясно движение е осъществена поетапно.
Продължават поетапните ремонти на уличната мрежа в Ямбол.