Как се пише: полека-лека или полека лека?

 • Правилно е да се пише полуслято – полека-лека.
   
  Най-сетне минувачите оредяха и полека-лека изчезнаха от улиците.
  Миналата година започнах полека-лека да възстановявам дядовата къща.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам