Как се пише: полиуретан или полиоретан?

Правилно е да се пише полиуретан.

Полиуретанът е полимер (полиестер), който се произвежда от изоамини и алкохоли.
Изделията от полиуретан имат значително по-дълъг живот и устойчивост в сравнение с каучуковите и металните.