Как се пише: ползване или ползуване?

Правилно е да се пише ползване. Преди 2002 г. формите ползване и ползуване бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Хотелът предлага на своите гости безплатно ползване на басейн.
Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи.
Работодателят ми разреши ползването на отпуск за обучение по чл. 169 от Кодекса на труда.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 481.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 674.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 613.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,