Как се пише: поп музика, поп-музика или поп музика?

Правилно е да се пише разделно – поп музика, или слято – попмузика. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Статуетката Leone di Sanremo (Лъвът на Санремо) е най-престижната награда за италианските музиканти и изпълнители на поп музика/попмузика.
Казват, че Ед Шийрън е един от най-милите хора в поп музиката/попмузиката.