Как се пише: посланик или посланник?

Правилно е да се пише посланик, мн.ч. посланици.

Посланикът влязъл, поклонил се на царя и начертал – без да каже ни дума – една окръжност около престола.
След като македонският премиер смени част от министрите в новото си правителство, наред е смяна на посланиците.