Как се пише: поставен или подставен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата поставен, също и поставена, поставено, поставени, означава най-общо ’сложен, разположен някъде’.
   
  Дървеното писалище беше поставено близо до високия прозорец.
  Нови светофари ще бъдат поставени на възлови кръстовища в Ямбол.

   
  Думата се употребява и с други значения, например в словосъчетанията поставен срок, поставено условие, поставена диагноза, поставена задача, поставена цел, поставен под карантина, поставен под запрещение.

 2. Думата подставен, също и подставена, подставено, подставени, има по-тясно значение: ’който е поставен от някого, за да действа в негов интерес’. Често се употребява в съчетанието подставено лице.
   
  Бившият аржентински министър Рикардо Хайме е купил скъп апартамент чрез подставена българка.
  Страната е обхваната от безспирни протести срещу назначенията на подставени лица на ключови държавни постове.