Как се пише: повече или по-вече?

Правилно е да се пише повече. Това степенувано наречие по изключение се пише слято, а не полуслято (с малко тире).

Все повече хора използват онлайн банкиране.
Краси повече се безпокоеше за приятелката си, отколкото за себе си.