Как се пише: повехнал или повяхнал?

Правилно е да се пише повехнал, също и повехнала, повехнало, повехнали.

Ръцете му трепереха, кожата на лицето му беше повехнала и сива.
В застиналата жега дори околните дъбове изглеждаха повехнали.