Как се пише: пръв или първи?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

За пръв/първи път тази учебна година учениците ще имат четири ваканции.
На състезанието в Прага Виктор Нинов завърши пръв/първи в скока на височина.