Как се пише: правнонормативен или правно-нормативен?

Това прилагателно име се пише слято – правнонормативен, също и правнонормативна, правнонормативно, правнонормативни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – правна норма.

Дейността на туристическите предприятия е регламентирана в редица правнонормативни документи.
Точно преди една година написах статия под заглавие „Правнонормативният хаос парализира здравната система“.