Как се пише: пребивам (се), пребия (се) или прибивам (се), прибия (се)?

Правилно е да се пише пребивам (се), пребия (се).

Пребиват от бой човека, без да им мигне окото.
Паднах от стълбата и едва не се пребих.