Как се пише: предавам или придавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът придавам и съответният глагол от свършен вид придам най-често се употребяват със следните значения:
   
  1.1. Подсилвам или добавям някакво качество.
   
  Стилният блейзър ще придаде елегантност на тоалета ви.
  Здрачът придаваше на гората някаква загадъчност и тайнственост.

   
  1.2. Правя така, че нещо (най-често външен вид, изражение, глас, думи) да придобие определен вид или качество.
   
  Опитвах се да си придам уверен вид, но сърцето ми туптеше неспокойно в гърдите.

 2. Глаголът предавам (се) и съответният глагол от свършен вид предам (се) най-често се употребяват със следните значения:
   
  2.1. Давам нещо (на някого или някъде).
   
  Трябваше да си предал отчета си отдавна!
  Събраните отпадъци от пластмаса се предават за рециклиране на специализирани предприятия.

   
  2.2. Предоставям, оставям, отстъпвам нещо на някого.
   
  Главният изпълнителен директор Каспър Ростерд ще предаде поста си след седем години начело на Adidas.
   
  2.3. Съобщавам нещо на някого.
   
  Предай на вашите, че довечера ще намина да ги видя.
   
  2.4. Излъчвам, разпространявам информация чрез технически средства.
   
  Телевизионният екип предава ексклузивно от Париж Седмицата на висшата мода.
   
  2.5. Изразявам, описвам, изобразявам нещо с някакви средства.
   
  Когато перифразираш, трябва да предадеш същото съдържание с други думи.
  В картината си Мутафов предава бурния кипеж на морето.

   
  2.6. Нарушавам верността си към някого или нещо; издавам.
   
  Моята партия вече предаде каузата, в която вярвам.
  Трябва ли да предадеш близък човек, ако знаеш, че е извършил престъпление?

   
  2.7. Признавам се за победен.
   
  Изглежда, се предаваше, след като беше загубила желание за живот.
  За един творчески директор е важно да може да започва отначало и да не се предава.

   
  2.8. Преминавам в разпореждане (на властите).
   
  След провала на метежа заговорниците доброволно се предадоха на правосъдието с надеждата за снизходително отношение.