Как се пише предвиждам, предвидя или придвиждам, придвидя?

Правилно е да се пише предвиждам, предвидя. Двете думи имат представка пред- и корен -вижд-/-вид-.

Държавата предвижда поощрения за фирмите, които дават високи заплати на служителите си.
Страната е като врящ котел – нищо не може да се предвиди.