Как се пише: превзет или предвзет?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата превзет (превзета, превзето, превзети; от глагола превземам се), означава ’неестествен, престорен, фалшив’.
   
  Той беше дребен човек с мек, превзет глас.
  Превзетото държание и лукавата усмивка на тийнейджърката вече започваха да ме дразнят.

 2. Думата предвзет (предвзета, предвзето, предвзети) означава ’предварително приет и поддържан’.
   
  През 30-те години на ХIХ в. френските познавачи на българския въпрос се придържат към предвзетата теза, че за независимост на България все още е рано да се мисли.
  Ученият има една задача – обективно и безпристрастно да изследва процесите, без предвзето мнение да упражнява своята критика.