Как се пише: придружител или предружител?

Правилно е да се пише придружител, мн.ч. придружители.

Дълго време Буда нямал постоянен помощник, но когато навършил 55 години, обявил, че се нуждае от придружител, който да е достоен за доверието му.
Специално внимание трябва да се обърне на хората с увреждания и на техните придружители.