Как се пише: приоритетен или преоритетен?

Правилно е да се пише приоритетен, също и приоритетна, приоритетно, приоритетни. Думата е образувана от приоритет.

Географското положение на Австралия е причина за приоритетното развитие на морския и въздушния транспорт.
Професор Кантарджиев обяви, че медицинските лица ще се тестват приоритетно за новия коронавирус.
Всички съфинансирани дейности трябва да бъдат в съответствие с общата стратегия и приоритетните области на ЕС.