Как се пише: приоритизирам, приоритетизирам, приоритезирам или преоритизирам?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате приоритизирам. Думата е заета от английски – prioritize.

Необходимо е да приоритизирате дълговете си и да започнете с изплащането на по-важните.
В края на това обучение участниците ще могат да приоритизират задачите си по неотложност и важност.