Как се пише: присърце или при сърце?

Правилно е да се пише слято – присърце, когато думата представлява наречие. Най-често се употребява в следните съчетания:

 • вземам/приемам присърце ’заемам се с нещо с желание, с усърдие’, ’вниквам дълбоко, вживявам се’
   
  Жалбоподателите се надяват, че общинските власти ще вземат присърце проблема.
  Екипът на детската градина прие присърце инициативата „Сливи за смет“ и започва усилена работа по нейното популяризиране.
  Всъщност той беше прав да не взема особено присърце раздялата ни.

 • присърце ми е ’нещо ми харесва, допада ми’
   
  Отказала се е от успешната кариера и се е заела с нещо, което ѝ е присърце.